ŘEZÁNÍ
VODNÍM
PAPRSKEM

VÝROBNÍ LINKA
PRO TRUBNÍ DÍLCE

MOŘENÍ
A PASIVACE

KOMPONENTY
ČOV, ÚV a ČS

TRUBKY
A TRUBNÍ DÍLCE

DOSTATEČNÁ
VÝROBNÍ
KAPACITA

KVALIFIKOVANÍ
PRACOVNÍCI

NÁKLADNÍ
AUTODOPRAVA

ZÁMEČNICKÉ
VÝROBKY

PŘENOSNÉ
JEŘÁBKYAktuálně

Informační brožura
ke stažení

Výrobní sortiment

Společnost Strojírny a opravny Milenov je vzhledem ke své velikosti, zaměření a dlouholeté tradici pevně ukotvena na trhu zakázkové strojírenské výroby. Mezi běžně produkované výrobky se řadí:

Výše uvedené výrobky jsou zhotovovány jak z korozivzdorných materiálů tak i konstrukčních uhlíkových ocelí. Výroba probíhá dle výrobní výkresové dokumentace zákazníka, s možností využití spřízněné konstrukční kanceláře. V případě zájmu zákazníka je dodávka zařízení realizována včetně dopravy výrobku na místo instalace a jeho následné montáže.

Výrobní linka pro trubní dílce

Na základě průzkumu trhu v ČR a zahraničí bylo v roce 2010 přistoupeno k investici do technologie automatizovaného svařování trubních dílců z legované oceli tř. 17. Automatizované pracoviště je uzpůsobeno na svařování podélných a obvodových svarů trubních dílců od průměru DN 300 do průměru DN 1 400 v tloušťce materiálu od 2 do 8 mm. Výrobní linka je určena zejména pro zakázkovou výrobu trubek, redukcí, segmentových kolen a obdobných trubních dílců atypických rozměrů. Výroba probíhá ve většině případů z přístřihů, které jsou dodávány v přesně stanovených rozměrech dle požadované dimenze trubních dílců. Tyto přístřihy jsou ve výrobním procesu nejprve zakruženy a následně je automatově proveden podélný svar (u potrubí se jedná o segmenty o maximální délce 2 m, standardně 1,5 m). Tyto podélně svařené segmenty jsou následně spojeny automatem provádějícím obvodový svar. Potrubí je dodáváno v délkách dle požadavků zákazníka nebo ve standardní délce 6 m.

V oblasti výroby trubních dílců Vám nabízíme:

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2012 – Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o.