ŘEZÁNÍ
VODNÍM
PAPRSKEM

VÝROBNÍ LINKA
PRO TRUBNÍ DÍLCE

MOŘENÍ
A PASIVACE

KOMPONENTY
ČOV, ÚV a ČS

TRUBKY
A TRUBNÍ DÍLCE

DOSTATEČNÁ
VÝROBNÍ
KAPACITA

KVALIFIKOVANÍ
PRACOVNÍCI

NÁKLADNÍ
AUTODOPRAVA

ZÁMEČNICKÉ
VÝROBKY

PŘENOSNÉ
JEŘÁBKY

Aktuálně

AQUA 2016
14.–16. června 2016
Expo Center Trenčín (SK)
pavilon 6, stánek 58

Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě expozice naší společnosti na veletrhu AQUA 2016.

stáhnout pozvánku v PDF, 683 kB


Nově disponujeme technologií řezání vysokotlakým vodním paprskem.

stáhnout leták v PDF, 371 kB

Výrobní sortiment

Společnost Strojírny a opravny Milenov je vzhledem ke své velikosti, zaměření a dlouholeté tradici pevně ukotvena na trhu zakázkové strojírenské výroby. Mezi běžně produkované výrobky se řadí:

Výše uvedené výrobky jsou zhotovovány jak z korozivzdorných materiálů tak i konstrukčních uhlíkových ocelí. Výroba probíhá dle výrobní výkresové dokumentace zákazníka, s možností využití spřízněné konstrukční kanceláře. V případě zájmu zákazníka je dodávka zařízení realizována včetně dopravy výrobku na místo instalace a jeho následné montáže.

Výrobní linka pro trubní dílce

Na základě průzkumu trhu v ČR a zahraničí bylo v roce 2010 přistoupeno k investici do technologie automatizovaného svařování trubních dílců z legované oceli tř. 17. Automatizované pracoviště je uzpůsobeno na svařování podélných a obvodových svarů trubních dílců od průměru DN 300 do průměru DN 1 400 v tloušťce materiálu od 2 do 8 mm. Výrobní linka je určena zejména pro zakázkovou výrobu trubek, redukcí, segmentových kolen a obdobných trubních dílců atypických rozměrů. Výroba probíhá ve většině případů z přístřihů, které jsou dodávány v přesně stanovených rozměrech dle požadované dimenze trubních dílců. Tyto přístřihy jsou ve výrobním procesu nejprve zakruženy a následně je automatově proveden podélný svar (u potrubí se jedná o segmenty o maximální délce 2 m, standardně 1,5 m). Tyto podélně svařené segmenty jsou následně spojeny automatem provádějícím obvodový svar. Potrubí je dodáváno v délkách dle požadavků zákazníka nebo ve standardní délce 6 m.

V oblasti výroby trubních dílců Vám nabízíme:

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2012 – Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o.