VÝROBNÍ SORTIMENT >
TRUBKY
A TRUBNÍ DÍLCE

Typizované a atypické trubky

Výroba typizovaných a atypických trubek probíhá na automatizovaném svařovacím pracovišti, které je plně uzpůsobeno pro výrobu nerezových trub od průměru DN 300 do průměru DN 1 400 v tloušťce materiálu od 2 do 8 mm. Výroba probíhá ve většině případů z přístřihů, které jsou dodávány v přesně stanovených rozměrech dle požadované dimenze trub. Ve výjimečných případech, kdy nejsou k dispozici přesné přístřihy je vstupní materiál nejprve nadělen na stanovený rozměr na nůžkách. Takto připravené plechy přesných rozměrů jsou ve výrobním procesu nejprve ukosovány, poté za studena zakruženy, sestehovány a následně je automatově proveden podélný svar (u potrubí se jedná o segmenty v maximální délce 2 m (standardně 1,5 m). Tyto podélně svařené segmenty jsou následně sestehovány a spojeny automatem provádějícím obvodový svar. Potrubí je vyráběno v délkách dle požadavků zákazníka nebo ve standardní délce 6 m. Výrobky jsou vyráběny v souladu s normou ČSN EN 10217-7 Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí. Výrobky jsou certifikovány atestem 3.1 dle EN 10204.

Trubní dílce

Na automatizovaném svařovacím pracovišti popř. ručním svařováním jsou dále vyráběny atypické a typizované trubní dílce, jako jsou svařovaná segmentová kolena, centrické a excentrické redukce a T-kusy. Tyto jsou vyráběny ve stejném rozsahu dimenzí jako vlastní trubky.

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2012 – Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o.