O SPOLEČNOSTIHistorie a současnost

Společnost Strojírny a opravny Milenov byla založena 23. 9. 1993 třemi právnickými osobami: KUNST, spol. s r. o., Ekoprogres, a. s. a Zemědělské družstvo Drahotuše. První dvě společnosti výrobně realizovaly své podnikatelské záměry v oblasti ekologie. Zemědělské Družstvo Drahotuše využívalo prostory zejména pro opravy a údržbu svých zemědělských a lesnických strojů. Společnost vyráběla jednoduché komponenty pro ČOV a zaměstnávala 8 pracovníků. Od roku 1994 docházelo k postupnému navyšování objemu výroby a počtu zaměstnaných pracovníků.

V roce 2006 se jediným vlastníkem společnosti Strojírny a opravny Milenov stala společnost KUNST, spol. s r. o. - dodavatel vodohospodářských investičních celků čistíren odpadních vod, úpraven vod a čerpacích stanic. V současnosti je vedení společnosti Strojírny a opravny Milenov úzce provázáno s vedením mateřské firmy tak, aby byla zajištěna další expanze společnosti se zaměřením zejména na použití moderních výrobních technologií a zvýšení kvality produkovaných výrobků.

Certifikace

V současné době je společnost, resp. její zaměstnanci certifikováni dle norem:

Základní údaje

údaje platné k 28. 8. 2018

Petr Bobák – Web & Graphic Designer © 2012 – Strojírny a opravny Milenov, spol. s r. o.